Tag Archives: เทคนิคการฝึกภาษาอังกฤษ

ฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบง่าย ๆ เพิ่มความมั่นใจก่อนคุยกับฝรั่ง

ฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบง่าย ๆ   หลายคนมักมีปัญหาฝึกพูดภาษาอังกฤษแล้วยังสื่อสารไม่ได้ แม้ว่าเรียนภาษาอังกฤษมานาน แต่กลับไม่สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง ทำให้ไม่มั่นใจที่จะพูดออกไป วันนี้เรามีเทคนิคการฝึกภาษาอังกฤษแบบง่าย ๆ ที่ใช้เวลาไม่  เพียงแค่ลองฝึกตามคำแนะนำ ดังนี้ 1.ฝึกออกเสียงขณะทำกิจวัตรประจำวัน ฝึกออกเสียงคำศัพท์ในระหว่างทำกิจวัตรประจำวัน ไม่ว่าจะตื่น อาบน้ำ กินข้าว ดูทีวี หรือเดินทาง ซึ่งนอกจากการจดจำคำศัพท์ และฝึกพูดให้คุ้นเคยแล้ว ก็อาจลองเชื่อมประโยคให้ยาวขึ้น 2.ฟังเพลงไทย และฝึกแปลเป็นภาษาอังกฤษ เนื้อเพลงภาษาไทยมักเป็นประโยคสั้นๆ และไม่ซับซ้อนมากนัก การใช้เวลาว่างระหว่างการเดินทางเปิดเพลงแล้วฝึกแปลทีละประโยคก็เป็นอีกวิธีที่จะช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นได้เช่นกัน 3.ฝึกถามด้วยภาษาอังกฤษ แน่นอนว่าในแต่ละวันเรามีการสนทนากับคนรอบตัวอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง จึงอาจฝึกตั้ง     คำถามกับคนที่เรารู้จักด้วยภาษาอังกฤษง่ายๆ ที่ไม่ยาวมาก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตนเองก่อน 4.อ่านภาษาอังกฤษแบบออกเสียง การออกเสียงหรือเปล่งเสียงออกมา จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษได้ เพราะประสาทสัมผัส ทั้งตา หู ปาก และสมองมีการทำงานไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งการฝึกอ่านหนังสือ, บทความ หรือข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษ จะช่วยให้เราได้ฝึกสะกดคำ และอ่านภาษาอังกฤษอย่างถูกหลักไวยากรณ์ด้วย 5.ฝึกคิดคำศัพท์จากประโยคสั้น ๆ เทคนิคนี้เราสามารถฝึกจากข้อความตามป้ายต่าง ๆ […]