News

ฝึกฟังภาษาอังกฤษอย่างไรให้จดจำได้

เทคนิคฝึกฝนการฟังภาษาอังกฤษ

 

ฟังภาษาอังกฤษแล้วไม่รู้จักคำศัพท์ ? ฟังภาษาอังกฤษแล้วไม่เข้าใจต้องทำอย่างไร ? เป็นคำถามที่หลายคนพยายามค้นหาคำตอบว่าเหตุใดถึงฟังภาษาอังกฤษแล้วไม่รู้เรื่อง หรือสื่อสารไม่เข้าใจเมื่อถึงเวลาต้องใช้งานจริง

วันนี้ เรามีทคนิคฝึกฝนการฟังภาษาอังกฤษให้สามารถจดจำคำศัพท์ได้มาแนะนำกัน ดังนี้

1.เปิดใจฟังคลิปเสียงหรือวิดีโอภาษาอังกฤษโดยไม่ดูคำบรรยาย และเก็บรายละเอียดการออกเสียงขณะฟังให้มากที่สุด

2.ฟังคลิปเสียงรอบสอง เพื่อเก็บรายละเอียดอีกครั้ง

3.ฟังคลิปใหม่ แต่ให้กดหยุดทุก 5 วินาที เพื่อจดคำศัพท์ลงในกระดาษจนกระทั่งฟังคลิปจบ จากนั้นให้ดูว่ามีประโยคหรือคำศัพท์อะไรบ้างที่จดออกมา หรือลองจับใจความสำคัญแล้วเขียนเป็นคำศัพท์ที่เราเข้าใจทั้งหมดจากการฟังคลิปตั้งแต่ต้นจนจบ

4.ทำซ้ำเหมือนข้อ 3 เพื่อเก็บรายละเอียดของคำศัพท์ให้มากกว่าเดิม

5.เรียบเรียงประโยคจากที่ได้ฟังคลิปทั้งหมด โดยนำความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมาร่วมใช้ด้วย เพื่อสร้างประโยคให้สวยงาม

6.ลองฟังคลิปใหม่อีกครั้ง แต่ให้กดหยุดทุก 10 วินาที โดยเขียนสิ่งที่ได้ยินจากคลิป แล้วนำมาเปรียบเทียบกับประโยคที่ได้จดไว้ในรอบแรกว่ามีความแตกต่างอย่างไรบ้าง

7.นำคำศัพท์และประโยคที่จดบันทึกไว้ มาเทียบเคียงกับคำบรรยายต้นฉบับว่าถูกต้องหรือผิดตรงไหนบ้าง เมื่อเจอคำศัพท์หรือประโยคที่เขียนผิด ให้ลองวิเคราะห์ว่าเกิดจากอะไร (การออกเสียง, ไม่เข้าใจคำศัพท์, การเชื่อมคำ, ประโยคยาวเกินไป) เพื่อจะได้แก้ไขไปทีละจุด

8.ฟังคลิปอีกครั้งเพื่อเช็กความผิดพลาดจากการฟังคำศัพท์ในรอบแรก ๆ  จากนั้นลองฟังโดยไม่ต้องดูคำบรรยายต้นฉบับว่าเข้าใจความหมายของคำศัพท์ และการออกเสียงที่ถูกต้องหรือไม่ หากยังไม่เข้าใจคำศัพท์ในคลิป ให้ลองทำซ้ำใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรก

เคล็ดลับการเลือกคลิปเพื่อฝึกฝนทักษะการฟัง 

การเลือกคลิปภาษาอังกฤษที่ช่วยให้จดจำคำศัพท์ได้ ควรเลือกจากความสนใจ หรือสิ่งที่ชื่นชอบเป็นพิเศษ เพื่อให้การฟังเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ไม่รู้สึกเบื่อ รวมถึงมีคำศัพท์ใหม่ ๆ และมีการออกเสียงที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการฝึกฝนการฟังภาษาอังกฤษได้มากขึ้น

เมื่อมีแรงจูงใจที่ดี ก็จะทำให้อยากฝึกฝน และรู้สึกว่าภาษาอังกฤษเป็นอีกภาษาที่เรียนรู้ได้ง่าย หากฝึกฝนจนสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว ก็จะเป็นการปูทางไปสู่การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

 

อ่านต่อ ฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบง่าย ๆ