News

พูดอังกฤษสำเนียงไหนดี? บริติชหรืออเมริกัน

สำเนียงภาษาอังกฤษระหว่างบริติชกับอเมริกันจะมีการออกเสียงและการเน้นเสียงที่แตกต่างกัน รวมถึงมีคำศัพท์ที่ใช้ต่างกัน แต่มีความหมายเหมือนกันด้วย แต่ไม่ได้ส่งผลต่อการสื่อความหมายมากนัก เพราะส่วนใหญ่จะสะกดคำใกล้เคียงกัน

การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบบริติช

การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบบริติชจะไม่ออกเสียงตัว T W H และจะไม่เน้นการออกเสียงลากยาว ทำให้ชาวเอเชียหรือชาติอื่น ๆ รู้สึกว่าเป็นการฝึกออกเสียงที่ไม่ต้องเน้นความเป็นฝรั่งจ๋า และเทคนิคการจำคำศัพท์ก็ไม่ได้แตกต่างจากการฝึกแบบอเมริกันสักเท่าไร

การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน

การออกเสียงภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกันจะเป็นสำเนียงที่คนทั่วโลกใช้กัน จึงเป็นสำเนียงที่เราคุ้นหู การออกเสียงที่บ่งบอกถึงความชัดเจนของเจ้าของภาษา คนที่เริ่มฝึกภาษาอังกฤษเริ่มแรก มักจะชอบที่จะออกเสียงแบบอเมริกัน เพราะการออกเสียงที่เป็นสากลและผู้คนส่วนใหญ่นิยมกัน

ฝึกภาษาอังกฤษสำเนียงบริติชหรืออเมริกันดี ?

อย่างที่เราทราบดีว่า หากเราสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นประจำจะพบว่าสำเนียงของคนอเมริกันค่อนข้างผสมผสานกันทั้งสองแบบคือ แบบบริติชและแบบอเมริกัน แต่ถ้าใครเริ่มฝึกหัดพูดภาษาอังกฤษใหม่ ๆ ก็อาจจะงงกับสำเนียงที่ต่างกันอยู่บ้าง

จริง ๆ แล้วการเริ่มฝึกพูดภาษาอังกฤษ สามารถเริ่มจากสำเนียงไหนก็ได้ แต่ควรจะทำความเข้าใจเรื่องการออกเสียง และความหมายของคำศัพท์ให้เข้าใจเสียก่อน เพราะสิ่งสำคัญคือการฝึกพูดเพื่อให้สามารถใช้งานได้จริง

ทั้งนี้ การออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและมั่นใจนั้น สิ่งแรกที่จะต้องให้ความสำคัญคือ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และการเข้าใจความหมายในแต่ละคำ รวมถึงการฝึกฝนด้วยการอ่านและออกเสียงบ่อย ๆ โดยฟังคลิปจากเจ้าของภาษา และหัดออกเสียงคำศัพท์ง่าย ๆ จนคุ้นเคย

อย่างไรก็ตาม ภาษาอังกฤษทั้งสองแบบมีความแตกต่างกันตรงที่สะกดคำไม่เหมือนกัน ดังนั้น หากต้องการฝึกให้คล่องทั้งสองแบบ ก็อาจต้องระวังว่าจะเกิดความสับสนขึ้นได้

 

อ่านต่อ ฝึกฟังภาษาอังกฤษอย่างไรให้จดจำได้